Oдлукa о локалним административним таксама за 2021. годину

Текст Oдлуке о локалним административним таксама за 2021. годину и Исправку одлуке о локалним административним таксама за 2021. годину можете погледати/преузети овде:

Oдлука о локалним административним таксама за 2021. годину

Исправка одлуке о локалним административним таксама за 2021. годину