Порез на имовину за 2021. годину

У циљу утврђивања пореза на имовину за 2021. годину, у складу са Законом о порезима на имовину, на седници Скупштине Града Београда одржаној дана 30. новембра 2020. године, донета је:
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2021. ГОДИНУ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА”, БР. 129/20).