петак, 29. јануар 2021.

Секретаријат за привреду

Предлог ранг-листе предложених програма

ГРАДСККА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за привреду

Комисија за преглед, вредновање и рангирање поднетних предлога програма поднетих на Јавном конкурсу за суфинансирање програма од јавног интереса у области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2021. годину објављеном дана 04.01.2021. године на интернет страници града Београда, на основу члана 8. Одлуке о суфинансирању програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 119/18) утврђује:

ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОГРАМА

Подносиоци предлога програма имају право приговора на Предлог ранг-листе предложених програма који испуњавају услове за суфинансирање програма од јавног интереса у областима пормоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2021. годину у року од 3 дана од дана објављивања на интернет страници града Београда.

Предлог ранг-листе предложених програма, у PDF формату, можете погледати овде: