среда, 9. фебруар 2022.

Уплата првог квартала годишњег пореза на имовину за 2022. годину

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. фебруар 2022. године рок за уплату обавезе за први квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину. 
За обавезнике који не воде пословне књиге – физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације првог квартала за 2022. годину једнак је износу пореза за последњи квартал утврђен решењем за  2021. годину. 
За добијање потребних обавештења грађани се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских Одељења Секретаријата за јавне  приходе, који су објављени на интернет страници Града Београда.