Ружица Белановић

Члан Градског већа

Рођена је 1952. године у Јагодини. Дипломирани правник са положеним правосудним испитом, пензионерка.

Председница је Градске организације пензионера Београда, најбројније организације пензионера у Србији, која окупља око 150 хиљада чланова и координира активности око 400 хиљада пензионера.

Члан је и потпредседница Партије уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије – солидарност и правда.

У дугогодишњој радној каријери била је судија за прекршаје, руководилац правне службе и помоћник генералног директора за правне послове у ЈКП „Београдске електране“.

Истакнути је активиста и доследан борац за побољшање социјално-економског положаја најстаријих суграђана, социјално рањивих група и посебно особа са инвалидитетом.

Бескомпромисан је борац у остваривању принципа међугенерацијске солидарности и одговорности. Принцип одговорности потврдила је својим несебичним четрнаестогодишњим ангажовањем на месту потпредседника Ватрогасног савеза Србије.

Удата је, мајка два сина.