Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2022. годину

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. август 2022. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2022. годину. 
Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању.
За добијање потребних обавештења грађани се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских Одељења Секретаријата за јавне приходе, који су објављени на интернет страници Града Београда сваког радног дана од 8 до 14 часова изузев СРЕДЕ, када се могу обратити у времену од 8 до 18.30 часова.