Пресељење Одељења Звездара

Секретаријат за јавне приходе, Сектор јавних прихода за подручја градских општина, Одељење јавних прихода за подручје градске општине Звездара, обавештава грађане да ће убудуће послове из своје надлежности обављати на новој адреси: Булевар краља Александра број 261.