понедељак, 8. мај 2023.

Штампа копије пореских решења на шалтерима поште


 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ обавештава пореске обвезнике да, почев од понедељка 8. маја 2023.године, могу добити копије решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица за 2023. годину за непокретности на територији града Београда са пратећом инструкцијом за плаћање (уплатницом) на лични захтев уз важећу личну исправу која садржи ЈМБГ (лична карта или пасош) и потписан образац „Информација о обради података о личности обвезника пореза на имовину” и образац „Пристанак на обраду података о личности“ у просторијама ЈП „Пошта Србије” на територији целе Републике Србије.