САОПШТЕЊА - Седнице ГИК

Уторак, 18. јун

Градска изборна комисија је на 27. седници, одржаној 18. јуна, на основу Укупног извештаја о резултатима избора за одборнике Скупштине града Београда, који су одржани 2. јуна, усвојила Решење о додели одборничких мандата.

ГИК је у наставку седнице усвојила Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града Београда.

Председник Градске изборне комисије Зоран Лукић рекао је да су овим завршени избори за одборнике Скупштине града Београда и да су се стекли услови за конституисање градске скупштине.

Градска изборна комисија

******************************************

Петак, 14. јун

Градска изборна комисија је на 26. седници, одржаној 14. јуна, усвојила је Укупан извештај о резултатима избора за одборнике Скупштине града Београда, који су одржани 2. јуна 2024. године.

На основу Укупног извештаја, изборна листа број 1: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БЕОГРАД СУТРА освојила је 387.326 гласова или 52,77 одсто и 64 мандата, листа број 12. ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ БЕОГРАД – КРЕНИ – ПРОМЕНИ освојила је 129.868 гласова или 17,69 одсто и 21 мандат, следи листа број 6. Бирамо Београд - Добрица Веселиновић - Милош Павловић са освојених 89.430 гласова или 12,18 одсто и 14 мандата, затим листа број 7. „МИ СНАГА НАРОДА, проф. др Бранимир Несторовић” са освојених 59.805 гласова или 8,15 одсто и 10 мандата, а цензус је прешла и мањинска листа број 2. РУСКА СТРАНКА - Срби и Руси браћа заувек, која је освојила 8.509 гласова или 1,16 одсто и која ће имати један мандат у Скупштини града Београда.

Градска изборна комисија

******************************************
Субота, 8. јун

Градска изборна комисија је на 25. седници, одржаној 8. јуна, разматрала и одлучивала о приговорима на гласање на неколико бирачких места на изборима за одборнике Скупштине града Београда, који су одржани 2. јуна 2024. године. 

ГИК је усвојила приговор који је поднела Група грађана Крени-Промени Београд у делу о исправљању записника о раду бирачког одбора на бирачком месту бр. 2 у Градској општини Земун. 

У наставку седнице ГИК је одбила шест приговора поднетих од Групе грађана Крени-Промени Београд и један приговор КОАЛИЦИЈЕ БИРАМО БЕОГРАД, а о чему ће бити сачињена решења и иста објављена на веб-пезентацији РИК-а, истакао је председник ГИК-а Зоран Лукић. 

Претходно су усвојени записници са 22. 23. и 24. седнице Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија

******************************************
Четвртак, 6. јун

Градска изборна комисија је на 24. седници, одржаној 6. јуна, прихватила Извештај о контроли записника о раду бирачких одбора по узорку на бирачким местима у Београду. Сходно томе, усвојено је решење о исправљању записника о раду бирачког одбора на бирачком месту број 120 у Градској општини Нови Београд.

Усвојена је и Одлука о образовању Посебне комисије у поступку по приговорима Групе грађана: Крени-Промени Београд и КОАЛИЦИЈЕ БИРАМО БЕОГРАД, поднетим Градској изборној комисији.

Градска изборна комисија

******************************************
Среда, 5. јун

Градска изборна комисија је 23. седници, одржаној 5. јуна, на којој је једногласно усвојила захтев проглашене опозиционе изборне листе под називом ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ БЕОГРАД – КРЕНИ-ПРОМЕНИ за контролу записника о раду бирачких одбора на спровођењу гласања за избор одборника Скупштине града Београда, по узорку. 

Одлуком ГИК-а, образована је посебна комисија за контролу записника о раду бирачких одбора по узорку за бирачка места одређена решењем Градске изборне комисије. У складу са законом, контрола ће се обавити на највише 5 одсто бирачких места, тако да ће комисија контролисати 63 највећа бирачка места, то јест бирачка места са највећим бројем уписаних бирача по коначном бирачком списку.

Градска изборна комисија

******************************************
Уторак, 4. јун

Градскa изборнa комисијa је на 22. седници, одржаној 4. јуна, донела решења о исправљању лаких и тешких грешака у записницима о раду бирачких одбора на спровођењу гласања за избор одборника Скупштине града Београда, а у складу са Законом о локалним изборима.

Претходно је усвојен Записник са 21. седнице Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија

******************************************
Понедељак, 3. јун

Градска изборна комисија је на 21. седници, одржаној 3. јуна, усвојила Одлуку о прелиминарним резултатима избора за одборнике Скупштине града Београда, одржаним 2. јуна. 

Од утврђених 1.265 бирачких места, обрађени су резултати са 1.195 бирачких места, односно 94,47 одсто.

Према прелиминарним резултатима, изборна листа број 1: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БЕОГРАД СУТРА освојила је 366.345 гласова или 52,80 одсто и 64 мандата, листа број 12. ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ – И ЈА САМ БЕОГРАД – КРЕНИ – ПРОМЕНИ освојила је 122.898 гласова или 17,71 одсто и 21 мандат, следи листа број 6. Бирамо Београд - Добрица Веселиновић - Милош Павловић са освојених 84.337 гласова или 12,15 одсто и 14 мандата, затим листа број 7. „МИ СНАГА НАРОДА, проф. др Бранимир Несторовић” са освојених 56.486 гласова или 8,14 одсто и 10 мандата, а цензус је прешла и мањинска листа број 2. РУСКА СТРАНКА - Срби и Руси браћа заувек, која је освојила 8.038 гласова или 1,16 одсто и која ће имати један мандат у Скупштини града Београда. 

Сутра ће бити одржана седница на којој ће се разматрати, у складу са законом, лаке и тешке грешке у раду бирачких одбора.

Градска изборна комисија

******************************************
Петак, 31. мај

Градска изборна комисија је на 20. седници, одржаној 31. маја, утврдила коначни број бирача у граду Београду за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун 2024. године.

Коначни број износи 1.602.150 бирача, што је за 38 бирача више у односу на утврђени укупан број, истакао је председник ГИК-а Зоран Лукић.

Претходно је усвојен Записник са 19. седнице Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија

******************************************
Среда, 22. мај

Градска изборна комисија је на 18. седници, одржаној 22. маја, усвојила решење о именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу, као и решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда 2. јуна.

Усвојена је и Одлука о измени Одлуке о одређивању и давању овлашћења координаторима Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија

******************************************

Понедељак, 20. мај

Градска изборна комисија је на 17. седници, одржаној 20. маја, усвојила Одлуку о облику и броју гласачких листића који се штампају за гласање на .изборима за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године.

Такође је усвојена и Одлука о садржају и изгледу гласачког листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године.

ГИК је у наставку седнице одбацила Приговор бирача Бранка Стефановића из Београда, против Одлуке о објављивању укупног броја бирача у граду Београду, јер је поднет од неовлашћеног лица.

Претходно су усвојени записници са 15. и 16. седнице Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија

******************************************
Субота, 18. мај

Градска изборна комисија је на 16. седници, одржаној 18. маја, усвојила Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Граду Београду. У складу са Законом о јединственом бирачком списку и Изменама Закона о јединственом бирачком списку и на основу Решења Министарства државне управе и локалне самоуправе о закључењу дела јединственог бирачког списка за подручје Града Београда, укупан број уписаних бирача за изборе за одборнике Скупштине града Београда 2. јуна, износи 1.602.112.

Уз решење ресорног министарства достављен је тачан број бирача за свако бирачко место за подручје Београда, као и број бирача за сваку од седамнаест  београдских општина. По закону, бирачки списак закључује Министарство државне управе и локалне самоуправе, што је за подручје Града Београда и учинило 17. маја 2024. у 24 сата, на основу чега је Градска изборна комисија донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Граду Београду. Одлука ће бити објављена у Службеном листу Града Београда.

Градска изборна комисија

******************************************
Петак, 17. мај

Градска изборна комисија је на 15. седници, одржаној 17. маја, усвојила Одлуку о утврђивању Збирне изборне листе на којој ће се, за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун 2024. године, наћи четрнаест изборних листа.

ГИК је у наставку седнице усвојила Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашене изборне листе број 12 ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ - И ЈА САМ БЕОГРАД - КРЕНИ-ПРОМЕНИ, коју је поднела Група грађана Крени-Промени.

Градска изборна комисија

******************************************
Четвртак, 16. мај

Градска изборна комисија је на 14. седници, одржаној 16. маја, усвојила Решење о проглашењу изборне листе број 14 MИ – ГЛАС ИЗ НАРОДА, коју је поднела Групa грађана МИ – ГЛАС ИЗ НАРОДА за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године.

ГИК је у наставку седнице усвојила решења о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашених изборних листа број 9, 13 и 14. 

Председник Градске изборне комисије Зоран Лукић најавио је да ће сутра, 17. маја 2024. године бити утврђена Збирна изборна листа.

Градска изборна комисија

******************************************
Уторак, 14. мај

Градска изборна комисија је на 13. седници, одржаној 14. маја, усвојила Решење о проглашењу изборне листе број 12 ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ - И ЈА САМ БЕОГРАД - КРЕНИ-ПРОМЕНИ, коју је поднела Група грађана КРЕНИ-ПРОМЕНИ БЕОГРАД за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун 2024. године.

Такође је усвојено Решење о проглашењу изборне листе број 13 Саша Радуловић – Доста  је било (ДЈБ) - РЕШЕЊЕ ЗА ПРОМЕНУ, коју је поднела политичка странка Доста је било.

Градска изборна комисија је усвојила Закључак којим се подносиоцу изборне листе изборне МИ - ГЛАС ИЗ НАРОДА налаже отклањање недостатака изборне листе у погледу достављених потписа.

ГИК је у наставку седнице као неоснован одбила приговор бирача Петра Сикимића против решења Градске изборне комисије о проглашењу изборне листе број 9.

Градска изборна комисија

******************************************
Понедељак, 13. мај

Градска изборна комисија је на 12. седници, одржаној 13. маја, прогласила изборне листе број 9 БЕОГРАД НАШ ГРАД – Василиос Провелеггиос – Маријана Ивовић Вукотић – др Ферид Булић – Коалиција СНАГА Јасминко Хаџисалиховић – Бошњачка грађанска странка / Bošnjačka građanska stranka – БГС/BGS; др Предраг Балашевић – Влашка народна странка  - Partia neamului rumânesc – ВНС-PNR; Горан Миладиновић – Савез Југословена – СЈ; др Ферид Булић – Савез за будућност и развој – СБР; Маријана Ивовић Вукотић – Странка Црногораца – СЦГ; Василиос Провелеггиос – Грађанска странка Грка Србије – ГСГС, коју је поднела Коалиција СНАГА, број 10  УНИЈА РОМА СРБИЈЕ – ЗА БЕОГРАД, коју je поднела УНИЈА РОМА СРБИЈЕ и број 11 БЕОГРАД ЈЕ СВЕТ(А) – СТРАНКА ПРАВДЕ И ПОМИРЕЊА – Усаме Зукорлић / BEOGRAD JE SVET(A) - STRANKA PRAVDE I POMIRENJA – Usame Zukorlić, коју је поднела Странка правде и помирења / Stranka pravde i pomirenja. 

На седници су усвојена и решења о утврђивању да изборне листе број 9, 10 и 11 имају положај листа националних мањина на изборима за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 2. јун. 

Такође су на седници усвојена решења о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашених изборних листа број 10 и 11. 

Рок за предају листа за предстојеће београдске изборе истекао је 12. маја у поноћ.

Градска изборна комисија

******************************************
Петак, 10. мај 2024.

Градска изборна комисија је на 11. седници, одржаној 10. маја, прогласила изборну листу број 8 НАРОДНА ЛИСТА – КЉУЧ ЗА ПОБЕДУ (Народна странка – Владимир Гајић, Нова Србија – Велимир Илић, Покрет Живим за Србију – др Јована Стојковић), коју је поднела Коалиција „Народна листа – Кључ за победу” за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун.  

На седници су именовани чланови и заменици чланова Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашених листа број 7 „МИ СНАГА НАРОДА, проф. др Бранимир Несторовић” и број 8 НАРОДНА ЛИСТА – КЉУЧ ЗА ПОБЕДУ (Народна странка – Владимир Гајић, Нова Србија – Велимир Илић, Покрет Живим за Србију – др Јована Стојковић).

Градска изборна комисија

******************************************
Четвртак, 9. мај 2024.

Градска изборна комисија је на десетој седници, одржаној 9. маја, усвојила Решење о проглашењу изборне листе број 6. Бирамо Београд - Добрица Веселиновић - Милош Павловић (Зелено - леви фронт, Не давимо Београд, Народни покрет Србије, Демократска странка, Еколошки устанак - Ћута, Покрет слободних грађана, Ново лице Србије) коју је поднела КОАЛИЦИЈА БИРАМО БЕОГРАД за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун 2024. године.

Усвајено је и Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашене изборне листе број 6. Бирамо Београд - Добрица Веселиновић - Милош Павловић (Зелено - леви фронт, Не давимо Београд, Народни покрет Србије, Демократска странка, Еколошки устанак - Ћута, Покрет слободних грађана, Ново лице Србије).

ГИК је у наставку седнице усвојила Решење о проглашењу изборне листе број 7. „МИ СНАГА НАРОДА, проф. др Бранимир Несторовић”, коју је поднела Група грађана „МИ СНАГА НАРОДА, проф. др Бранимир Несторовић” за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун 2024. године.

Такође је усвојено Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашене изборне листе број 5. 1 ОД 5 МИЛИОНА – БЕОГРАДСКИ ФРОНТ – РИТАМ ГРАДА, ДУШАН ТЕОДОСИЈЕВИЋ ГРАДОНАЧЕЛНИК.

Претходно је усвојен Записник са 9. седнице Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија

******************************************
Среда, 1. мај 2024.

Градска изборна комисија је на деветој седници, одржаној 1. маја, прогласила изборну листу број 5. 1 ОД 5 МИЛИОНА – БЕОГРАДСКИ ФРОНТ – РИТАМ ГРАДА, ДУШАН ТЕОДОСИЈЕВИЋ ГРАДОНАЧЕЛНИК, коју је поднела ГРУПА ГРАЂАНА 1 ОД 5 МИЛИОНА – БЕОГРАДСКИ ФРОНТ за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун. 

Непосредно пре проглашења изборне листе број 5. усвојени су записници са седме и осме седнице ГИК-а.

Градска изборна комисија

******************************************
Петак, 26. април 2024.

Градска изборна комисија је на осмој седници, одржаној 26. априла, усвојила Решење о проглашењу изборне листе број 4 ГРУПА ГРАЂАНА -ЗА ЗЕЛЕНИ БЕОГРАД - КАД АКО НЕ САД - ДР ДЕЈАН ЖУЈОВИЋ, коју је поднела ГРУПА ГРАЂАНА - ЗА ЗЕЛЕНИ БЕОГРАД  - КАД АКО НЕ САД - ДР ДЕЈАН ЖУЈОВИЋ за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун 2024. године.

Такође је у наставку седнице усвојено и Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашене изборне листе број 4 ГРУПА ГРАЂАНА - ЗА ЗЕЛЕНИ БЕОГРАД - КАД АКО НЕ САД - ДР ДЕЈАН ЖУЈОВИЋ.

Градска изборна комисија

******************************************
Петак, 26. април 2024.

Градска изборна комисија је на седмој седници, одржаној 26. априла, усвојила Одлука о координираном спровођењу избора за одборнике Скупштине града Београда и одборнике скупштина градских општина града Београда, који су расписани за 2. јун. 

Скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама Закона о локалним изборима, којим је предвиђено да Градска изборна комисија својим актом регулише питања везана за координирано спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда и одборнике скупштина градских општина. У складу са тим, општи акти ГИК-а, који се односе на уређење бирачког места и просторије за гласање, као и на поступак предлагања лица у бирачке одборе за спровођење гласања, усклађени су са изменама Закона.

Градска изборна комисија

******************************************
Четвртак, 25. април 2024.

Градска изборна комисија је на шестој седници, одржаној 25. априла, усвојила Решење о проглашењу изборне листе број 3 Група грађана: „ЋАЛЕ ОВО ЈЕ ЗА ТЕБЕ – ПЕТАР ЂУРИЋ” коју је поднела Група грађана: „ЋАЛЕ ОВО ЈЕ ЗА ТЕБЕ” за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун 2024. године.

Такође је у наставку седнице усвојено Решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашене изборне листе број 3. Група грађана: „ЋАЛЕ ОВО ЈЕ ЗА ТЕБЕ – ПЕТАР ЂУРИЋ”.

Претходно је усвојен Записник са 5. седнице Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија

******************************************
Среда, 17. април 2024.

Градска изборна комисија је на петој седници, одржаној 13. априла, прогласила изборну листу број 2 РУСКА СТРАНКА – Срби и Руси браћа заувек! коју је поднела Руска странка. На седници је донето решење о утврђивању да изборна листа број 2 РУСКА СТРАНКА – Срби и Руси браћа заувек! има положај изборне листе националне мањине на изборима за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 2. јун. Усвојено је и решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашене изборне листе број 2. 

У наставку седнице Градска изборна комисија усвојила је Одлуку о измени Одлуке о одређивању бирачких места на територији Београда, на седам бирачких места. Донета је и Одлука о утврђивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда. Реч је о такозваном нумеричком приказу распореда чланова бирачких одбора на свих 1.265 бирачких места у граду, који је сачинио Републички завод за статистику на основу састава одборничких група у Скупштини града. У обухват је ушло осам одборничких група.  

Градска изборна комисија донела је и Одлуку о утврђивању изгледа и боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Београда. Текст гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на српском језику, ћириличким писмом. Гласачки листићи ће се штампати на папиру плаве боје, док ће се контролни лист штампати на папиру сиве боје.

Градска изборна комисија

******************************************
Субота, 13. април 2024.

Градска изборна комисија је на четвртој седници, одржаној 13. априла, усвојила Одлуку о одређивању бирачких места на територији града Београда за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Београда, расписаним за 2. јун 2024. године.

Наведена одлука је сачињена на основу предлога општинских управа градских општина Града Београда.

Приликом сачињавања предлога одлуке стриктно се водило рачуна о препорукама из Извештаја ОДИХР/ОЕБС, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Градске изборне комисије, да се постојећа бирачка места са више од 1.800 бирача поделе на адекватан начин како би се наведена препорука испунила и унапредио изборни процес.

Овом одлуком утврђен је број од 1.265 бирачких места на територији града Београда, што је увећање од 85 изборних места, односно седам одсто у односу на број бирачких места на изборима одржаним 2023. године. 

Градска изборна комисија

******************************************

Петак, 12. април 2024.

Градска изборна комисија је на трећој седници, одржаној 12. априла, усвојила сва општа акта неопходна за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 2. јун 2024. године.

Претходно су усвојени записници са 1. и 2. седнице Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија

******************************************
Недеља, 7. април 2024.

Градска изборна комисија је на другој седници, одржаној 7. априла, прогласила изборну листу број 1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БЕОГРАД СУТРА (Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије – СПС; Расим Љајић – Социјалдемократска партија Србије – СДП Србије; Милан Кркобабић – Партија уједињених пензионера, пољопривредника и пролетера Србије – Солидарност и правда – ПУПС – Солидарност и правда; Милан Стаматовић – Здрава Србија – ЗС; Драган Марковић Палма – Јединствена Србија - ЈС; др Војислав Шешељ – Српска радикална странка – СРС; Александар Вулин – Покрет социјалиста – ПС; Ненад Поповић – Српска народна партија – СНП; Иван Карић - „Зелени Србијеˮ - „Зелениˮ; др Балинт Пастор - Савез војвођанских Мађара-Vajdasági Magyar Szövetség – СВМ-VMSZ; Милица Ђурђевић Стаменковски – Српска странка Заветници – Заветници; Андреја Младеновић – Самостална српска странка – Самостална; Саша Боројевић – Породични аларм; Милош Вучевић – Српска напредна странка – СНС), коју је за изборе за одборнике Скупштине града Београда, расписане за 2. јун, поднела Коалиција Александар Вучић – Београд сутра.

У наставку седнице усвојено је и решење о именовању члана и заменика члана Градске изборне комисије у проширеном саставу испред проглашене изборне листе број 1.

Градска изборна комисија

******************************************
Субота, 6. април 2024.

Градска изборна комисија је на првој седници, одржаној 6. априла, донела Одлуку о називу и изгледу образаца за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине града Београда, као и Одлуку о називу и изгледу образаца за подношење пријава за посматрање рада Градске изборне комисије у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Београда, расписаних за 2. јун 2024. године.

На седници је усвојена и допуна дневног реда на основу које ће се од Министарства унутрашњих послова и Министарства државне управе и локалне самоуправе затражити обавештење о провери уписа бирача у јединствени бирачки списак. 

Непосредно пре доношења ових одлука усвојен је и записник 32. седнице Градске изборне комисије.

Градска изборна комисија