Општа АКТА неопходна за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда и одборнике скупштина градских општина града Београда

Општа АКТА неопходна за координирано спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда и одборнике скупштина градских општина града Београда, расписаних за 2. јун 2024. можете погледати/преузети овде:

ОДЛУКА о обрасцима за остваривање права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао и ОБРАСЦИ

ОДЛУКА о поступку предлагања лица у бирачке одборе за спровођење гласања на изборима за одборнике Скупштине града Београда (пречишћен текст)

ОДЛУКА о начину прикупљања обавештења и објављивања укупног броја бирача за гласање ван бирачког места на изборима за одборнике Скупштине града Београда

ОДЛУКА о уређењу бирачког места и просторије за гласање за избор одборника Скупштине града Београда и за избор одборника скупштина градских општина града Београда

ОДЛУКА о начину праћења излазности бирача на изборе за одборнике Скупштине града Београда

ОДЛУКА о обрасцима за утврђивање резултата гласања на изборима за одборнике Скупштине града Београда

ОДЛУКА о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда

ИНСТРУКЦИЈА о примопредаји изборног материјала пре и после гласања за изборе за одборнике Скупштине града Београда

ОДЛУКА о накнадама, материјалним и другим трошковима везаним за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда

РОКОВНИК за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине града Београда

ОДЛУКА о утврђивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Београда

ОДЛУКА о координираном спровођењу избора за одборнике Скупштине града Београда и одборнике скупштина градских општина града Београда