ЈКП „Погребне услуге”

Рузвелтова 50
централа 207-1300, факс 329-1517
www.beogradskagroblja.com
www.beogradskagroblja.rs
е-mail: info@beogradskagroblja.rs и kontakt@beogradskagroblja.rs

в.д. директора: Владан Ђукић

Информације (07-16):  2071-361 и 2071-304
Пријаве смрти (00-24): 2071-333, 2071-377
Теренска екипа Дежурног центра: 064/8554-096

ЗАКАЗИВАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ САХРАНА:
РЈ "Сервисна служба", Рузвелтова 50, 2071-377, 2071-333 (00-24)
РЈ "Капела", Делиградска 36, 3615-573, 3615-583

ГРАДСКА ГРОБЉА:
Ново гробље,
Рузвелтова 50, 2071-300
Централно гробље, Заплањска 47а, 2460-463, 2461-499
Бањичко гробље, Краљице Ане бб, 2460-463
Топчидерско гробље, Пионирска 6, 3554-744
Земунско гробље, Сибињанин Јанка бб 1, 2618-150
Гробље Лешће, Сланачки пут бб, 2083-253
Гробље Oрловача, Ибарски пут бб, 2560-704, 2560-705
Гробље Нова бежанија, Гандијева бб, 2178-942
Гробље Стара бежанија, Мустафе Голубића 4
Гробље Збег, Зрењанински пут бб, 3320-050

У надлежности ЈКП „Погребне услуге“  je десет градских гробаља која су настајала у периоду од прве половине 18. до краја 20. века: Земунско гробље (око 1740.године), гробље Топчидер (1850. године), Бањичко гробље (19. век), гробље Стара Бежанија (19. век), Ново гробље (1886. године), Централно гробље (1939. године), гробље Нова Бежанија (1974. године), гробље Лешће (1979-1980. године), гробље Орловача (1991. године) и гробље Збег (1996. године).

ЈКП "Погребне услуге" обавља погребну делатност и послове на уређивању и одржавању десет градских гробаља: Новом, Централном, Топчидерском, Бањичком и Земунском гробљу, гробљу Лешће, Збег, Орловача, Нова и Стара Бежанија.  Пословна политика овог предузећа је да грађанима помогне и буде на услузи у најтежим тренуцима током 24 часа свакога дана у години.

Делатност ЈКП "Погребне услуге"је:
- Уређивање и одржавање гробаља
- Припрема за сахрањивање
- Сахрањивање или кремирање
- Ексхумације
- Смештај урни по обављеној кремацији
- Изнајмљивање опремљеног простора на гробљима
- Давање у закуп уређених гробних места, гробница, розаријума и колумбаријума
- Продаја погребне опреме и цвећа
- Штампање посмртних листи
- Превоз умрлих лица у земљи и иностранству
- Израда и продаја споменика и обављање свих других грађевинско-каменорезачких радова на гробљу
- Рефундација трошкова погребне опреме за износ који одређује Фонд ПИО запослених Србије или Фонд ПИО самосталних делатности Србије

Сахране и кремације се могу заказати преко РЈ "Сервисна служба" непосредно и позивом теренске екипе која бесплатним доласком у стан завршава све послове везане за сахрањивање свакога дана у времену од 0 до 24 часа.

Сахране се обављају свакога дана, изузев недељом и првог дана државног празника. Испраћаји за кремације обављају се на Новом гробљу, гробљу Лешће, Орловачи и Земунском гробљу, свакога дана изузев недељом и првог дана државног празника.

Уколико је смртни случај наступио у стану на ужем подручју града, РЈ "Сервисна служба" обавештава лекара за стручно утврђивање смрти ван здравствених установа (лекар судске медицине - мртвозорац) који долази у стан и по обављеној констатацији издаје "Потврду о смрти" на основу које се заказује сахрана/кремација.

Уколико је смртни случај наступио ван територије за коју је надлежан лекар судске медицине, странка се упућује на лекара најближе надлежне здравстене установе који ће издати "Потврду о смрти" на основу које се у општини којој територија припада добија "Извод из матичне књиге умрлих". Сахрана/кремација заказује се на основу "Извода из матичне књиге умрлих".

У случају смрти у болници болничке службе издају отпусну листу и потврде о смрти на основу којих се код матичара Општине на чијој се територији налази болница добија "Извод из матичне књиге умрлих" на основу кога се заказује сахрана/кремација. Сва лица умрла у болници преносе се у градску мртвачницу (РЈ "Капела", телефон 361-5573, 361-5583) због чега су службеници РЈ "Сервисна служба" у обавези да траже дозволу од РЈ "Капела" пре заказивања сахране/кремације.

У случају смрти ван територије Београда сахрана се заказује на основу "Спроводног листа – спроводнице" за умрло лице, коју издаје Санитарна инспекција у месту где је смрт наступила, и "Извода из матичне књиге умрлих", који издаје општина на којој је смрт наступила (довољан је један од два наведена документа).

Право сахране на београдским гробљима имају лица која имају:
- Обезбеђено гробно место (породични гроб или гробницу)
- Пребивалиште на некој од београдских општина

ПОГРЕБНА ОПРЕМА

РЈ "Комерцијална служба", 2071-327
Продавнице погребне опреме и цвећа:
- Ново гробље, Рузвелтова 50, погребна опрема (00-24), 2071-391
- Ново гробље, цвеће и цветни аранжмани (07-16 и суботом), 2071-326, 2071-394

КАМЕНОРЕЗАЧКЕ УСЛУГЕ

  • Ново гробље: 2071-308, факс 2071-338
  • Централно и Бањичко гробље: 2461-499, 2460-463, 2070-402
  • Лешће и Збег: 2782-286, факс: 3295-188, 2070-412, 2083-253
  • Орловача: 2560-704, 2560-705
  • Земунско, Ново и Старо бежанијско гробље: тeл/факс 2164-942, 2070-407, 2178-942
  • Топчидерско гробље (уторком и петком 07-15): 3554-744

ОЛАКШИЦЕ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
РЕФУНДИРАЊЕ ТРОШКОВА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ

Приликом плаћања  погребне опреме и услуга за сахране пензионера Фонда ПИО Републике Србије и републичког Фонда самосталних делатности, на шалтерима ЈКП „Погребне услуге“ обезбеђена је рефундација  трошкова. Довољно је само приликом плаћања рачуна приложити последњи чек од пензије умрлог  лица (не старији од три месеца) и фотокопију умрлице или потврде о смрти. Ако је износ рачуна мањи од износа за рефундацију,  разлика се одмах исплаћује на благајни. Ове олакшице не односе се на војне пензионере и земљораднике.