ЈКП Градско саобраћајно предузеће

ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд”
Кнегиње Љубице 29
Комуникација са корисницима 011/3664-000,
www.gsp.rs
e-mail: gspbeograd@gsp.co.rs
в.д. директора: Зоран Шарац
 

Позивом на горенаведени број телефона можете добити информације о саобраћају, прoдаји карата и оценити квалитет превозне услуге, односно дати своје примедбе, предлоге и похвале.

САОБРАЋАЈНИ ПОГОНИ:
Централа (трамваји), Кнегиње Љубице 29, тел. 011/3664-020
Дорћол (тролејбуси), Кнегиње Љубице 29, тел. 011/3664-024
Карабурма (аутобуси), Миријевски булевар 1, тел. 011/2772-040
Космај (аутобуси), Аутопут Београд - Ниш 2, тел. 011/2890-029
Нови Београд (аутобуси), Др Агостина Нета 1, тел. 011/2164-355
Земун (аутобуси), Дунавска 14, тел. 011/2610-525
УПУТ Уговорени превоз и унутрашњи транспорт (туристички, комби и специјални превоз), Др Агостина Нета 1, тел. 011/366-4515

Јавни превоз у Београду организован је као посебна комунална служба октобра 1892. под називом „Београдска варошка железница“, са првим трамвајима на коњску вучу на линији Калемегдан – Славија. Прва аутобуска линија на релацији Славија - Авала кренула је 1925, док је прва тролејбуска линија Калемегдан – Славија кренула 1947.

Од 1989. послује као јавно комунално предузеће ЈКП ГСП „Београд“, чији је оснивач Град Београд.

Основна делатност ЈКП ГСП „Београд“ је превоз путника у градском и приградском саобраћају, за које Предузеће поседује важећу Лиценцу. Осим ове, Предузеће обавља и следеће делатности: 
•    изнајмљивање возила (соло и зглобних градских аутобуса, тролејбуса, трамваја, високотуристичких аутобуса, комби возила, камиона за вучу, виљушкара, историјских експоната),
•    обављање школског превоза, 
•    превоз особа са посебним потребама, као и остали превоз по уговору, 
•    обука професионалних возача за стицање почетног Сертификата о стручној компетентности (CPC) као и вршење периодичних обука,
•    технички преглед аутобуса,
•    остале услуге.
ГСП дневно превезе око милион и седамсто хиљада путника, на 109 линија, са 861 возилом у раду у дневном саобраћају (130 трамваја, 77 тролејбуса, 12 еко аутобуса, 3 врабац возила и 639 аутобуса). Запослено је око 5.700 радника.