ЈКП у Барајеву, Гроцкој, Младеновцу, Лазаревцу, Обренoвцу и Сопоту

БАРАЈЕВО

Дирекција за развој и изградњу општине Барајево
Светосавска 4, 11460 Барајево
тел. 8302-105
 

ЈКП "10. октобар"
Барајевска 1, 11460 Барајево
тел. 8303-782
office@jkpbarajevo.co.rs
www.jkpbarajevo.co.rs

ГРОЦКА

ЈП "Пијаце и зеленило Гроцка"
Хајдук Станкова бб, 11306 Гроцка
тел. 8503-036, факс: 8503-036
jppijaceizelenilo@grocka.org.rs
www.pijacegrocka.rs

ЈП "Дирекција за изградњу општине Гроцка"
Златиборска 2а, 11306 Гроцка
тел. 8501-271, 8501-302, 8501-303, 8501-755
факс: 8501-130
info@jpdirekcija.rs

ЈП "Грочански комуналац"
Петра Драпшина 21, 11306 Гроцка
Инфо центар: 011/8503-043
info@grocanskikomunalac.rs

МЛАДЕНОВАЦ

ЈКП "Младеновац"
Краљице Марије 32, тел. 8231-422
komun@verat.net
www.jkpmladenovac.co.rs

ЛАЗАРЕВАЦ

ЈПКП "Лазаревац"
Николе Вујачића 28, тел. 8123-402
komunalno@jpkp-lazarevac.rs
www.jpkp-lazarevac.rs

ОБРЕНОВАЦ

ЈКП "Обреновац"
Цара Лазара бр. 3/1, 11500 Обреновац
централа: 8721-815, тел/факс: 8721-144
www.jkpobrenovac.org.rs

СОПОТ

ЈП Дирекција за изградњу
Космајски трг 5, Спрат I  
тел. 8251-211, 8251-193

ЈКП "Пијаце Ропочево"
Кнеза Милоша 26, 11450 Сопот, 
тел. 8251-171, 8251-451
jkp.pijaceropocevo@open.telekom.rs 

ЈКП "Сопот"
Кнеза Милоша 45 а, 11450 Сопот
тел.8251-212
office@jkpsopot.org.rs