Остала предузећа и организације

Град Београд је оснивач и следећих предузећа и организација:

 • "Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда" ЈП
 • "Урбанистички завод Београда" ЈП
 • Туристичка организација Београда
 • ЈП "Сава центар"
 • ЈП "Ада Циганлија"
 • ЈП "Београдска тврђава"
 • "Арена Београд" д.о.о.
 • ЈП "Хиподром Београд"
 • Јавно водопривредно предузеће "Београдводе"
 • ЈП „Зоолошки врт града Београд”
 • ЈП „Путеви Београда”​
 • „Велетржница - Београд” д.о.о.

Град Београд је поједине комуналне послове поверио следећим предузећима:

 • СП "Ласта" - делатност јавног приградског и локалног превоза путника у линијском саобраћају на територији Града Београда.
 • Предузеће "Димничар" - димничарска делатност.