Комунално предузеће "Димничар" АД

Делиградска 26
тел. 2646-355, 2646-278
факс 2646-464
www.dimnicar.com
e-mail: office@dimnicar.com

Предузеће "Димничар" настало је средином 1948. и бавило се чишћењем димовода пекарa, управних зграда и војних установа. Средином педесетих предузеће је почело и са израдом димничарских алатки. Од 1980. "Димничар" примењује хемијска средстава и физичко мерење у димничарском послу. Оснивана је Лабораторија за испитивање воде у котловима, састава каменца, емисије штетних гасова и друго. Почетком маја 1981. "Димничар" је кренуо у велику акцију заштите Београда од аерозагађења: уградњом специјалних челичних цеви стари димњаци успешно су реновирани и оспособљени за употребу, прегледане су све велике котларнице у граду, што је довело до значајне уштеде горива у грејној сезони и смањило аерозагађење у граду. "Димничар" је 2000. године трансформисан у акционарско друштво.

Делатност "Димничара" је чишћење и одржавање димњака, димних канала и термоенергетских постројења, преглед и контрола димоводних и вентилационих канала, као и чишћење масних вентилација, вентилационих уређаја и подова у угоститељским објектима (законска обавеза чишћења свака 3 месеца).

Плаћање основних димничарских услуга регулисано је системом обједињене наплате, преко "Инфостана" и цена се рачуна по квадратном метру стамбеног простора. У оквиру те цене урачунато је чишћење димњака два пута годишње: једном у грејној сезони и једном ван сезоне. Грејна сезона траје од 15. октобра до 15. априла. За димничарске услуге важе сви попусти који важе у систему "Инфостана" на основу Одлуке Скупштине града Београда (од 5 до 50%).

Димничарска делатност обавља се ради обезбеђивања исправног функционисања димоводних објеката и уређаја, спречавања загађења ваздуха, мање потрошње огревног материјала и заштите живота и имовине од пожара. Димничарска организација дужна је да води евиденцију изведених услуга. Станари и кућни савети имају право контроле извршених услуга које плаћају.

КОМЕРЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ

Поред редовних послова које грађани плаћају кроз уплатнице "Инфостана", постоје и комерцијалне услуге које "Димничар" обавља по позиву и посебно наплаћује:
- Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја (димњака и димоводних цеви) у које спадају: цилиндри, димњаци са каналима и ложишта за парно, ваздушно, централно, етажно и плинско грејање, као и одржавање димњака индустријских и занатских постројења и њихових ложишта;
- Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима и контрола исправности;
- Преглед новоизграђених и дограђених ложиших објеката и уређаја;
- Чишћење вентилационих канала и уређаја
- Чишћење термоенергетских постројења
- Чишћење резервоара (мазута и нафте)
- Чишћење замашћених површина (подова, плафона, канала)
- Мерење емисије димних гасова
- Сагласност на главни грађевински пројекат са аспекта димњака и вентилација
- Технички пријем објекта са аспекта димњака и вентилација
- Технички пријем гасних инсталација
- Градња, реконструкција и поправка димњака (уграђивање флексибилних цеви у димне канале)

САВЕТИ

- Грађани који се греју на гас посебно треба да воде рачуна о чишћењу димњака. Сагоревање гаса је без мириса и невидљиво, гас сагорева при нижим температурама и доводи до кондензације у димњаку. Овај кондензат је веома агресиван и нагриза димњаке и димне канале, стога се препоручује да се у такве димњаке уграђују флексибилне цеви како би се димњак заштитио од брзог пропадања.
- Угоститељски објекти треба да воде рачуна о тзв. масној вентилацији. Приликом кувања долази до испарења која се кондензују на зидовима вентилације, с обзиром на то да се углавном кондензује масноћа, која лако гори, потребно је редовно одржавање како би се спречио пожар.