Установе дечје заштите

Мрежу установа за делатности из области друштвене бриге о деци у Београду чини 17 предшколских установа основаних за подручје сваке градске општине и Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда.

 • ПУ „Полетарац” - Барајево
 • ПУ „Врачар” - Врачар
 • ПУ „Чика Јова Змај” - Вождовац
 • ПУ „Лане” - Гроцка
 • ПУ „Звездара” - Звездара
 • ПУ „Др Сима Милошевић” - Земун
 • ПУ „Ракила Котаров-Вука” - Лазаревац
 • ПУ „Јелица Обрадовић” - Младеновац
 • ПУ „11. април” - Нови Београд
 • ПУ „Перка Вићентијевић” - Обреновац
 • ПУ „Бошко Буха” - Палилула
 • ПУ „Раковица” - Раковица
 • ПУ „Савски венац” - Савски венац
 • ПУ „Наша радост” - Сопот
 • ПУ „Дечји дани” - Стари град
 • ПУ „Сурчин” - Сурчин
 • ПУ „Чукарица” - Чукарица
 • Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

Средства за рад ових установа обезбеђује Скупштина града Београда, која има и оснивачка права према њима.

За њихов рад надлежан је Секретаријат за образовање и дечју заштиту.

УПИС ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ

Сва деца имају право да буду укључена у рад предшколске установе на чијој територији живе.

Обрасце и захтеве можете погледати/преузети овде.

Правилнике и одлуке можете погледати/преузети овде.

Одлуку о мрежи предшколских установа на територији града Београда, можете погледати/преузети овде.