понедељак, 31. октобар 2016.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у Нацрт плана Генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе, целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 11. октобра 2016. године утврдила је Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек), и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД У
НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД, ЦЕЛИНА XX,  ОПШТИНЕ ГРОЦКА, ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И ВОЖДОВАЦ (НАСЕЉА КАЛУЂЕРИЦА, ЛЕШТАНЕ, БОЛЕЧ, ВИНЧА И РИТОПЕК)

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градској општини Гроцка, Улица Булевар ослобођења бр. 39, од 1. новембра до 1. децембра 2016. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), 15. децембра 2016. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије број 1, најкасније до 1. децембра 2016. године.

Текст јавног увида и документацију можете погледати/преузети овде.