петак, 26. мај 2017.

Секретаријат за заштиту животне средине

Позив за подношење коначних понуда кандидатима којима је призната квалификација за јавну набавку 8/15 – Jавно-приватно партнерствo града Београда у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ПОЗИВ

за подношење коначних понуда кандидатима којима је призната квалификација у поступку конкурентног дијалога јавне набавке услуга број 8/15 – Jавно-приватно партнерствo града Београда у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада

Позив и документација