среда, 14. фебруар 2018.

Секретаријат за привреду

Јавни позив за пријаве за доделу подстицајних средстава у области пчеларства на територији града Београда за 2018.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2018. годину, број: 3-104/18-ГВ од 02.02.2018. године и Закључка градоначелника града Београда, број: 3-1471/18-Г од 12. фебруара 2018. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПЧЕЛАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

Подстицајна средства су намењена за набавку нове опреме за пчеларство и то:
– десет кошница типа „Dadant - Blatt″(DB), типа „Langstrot – Rut”(LR) или типа „Farrar″ са припадајућим рамовима; 
– врцаљкa (ручна или електрична);
– електрични отклапач саћа (аутоматски или полуаутоматски);
– топионик за восак.
Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице - носилац регистрованог породичног пољопривредног газдинства. Подстицајна средства која су наменска и бесповратна додељују се у максималном износу 80% цене прихватљивих трошкова набавке опреме која је предмет овог Јавног позива (износ 80%, али да не прелази максимално утврђени износ подстицајних средстава). Максимални износ подстицајних средстава износи 65.000,00 динара по кориснику. За ову намену опредељена су бесповратна финансијска средства у износу од 20.000.000,00 динара.

Рок за подношење пријава је 5. април 2018. године.

Додатне информације могу се добити на бројеве телефона 011/715-7399, 011/715-7392, 011/715-7831.

Текст јавног позива и пратећу документацију (пријава и изјава) можете преузети овде: