среда, 14. фебруар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у ПДР ретензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта” до колектора у Улици Стефана Првовенчаног, Вождовац и Звездара, са извештајем о стратешкој процени

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 30. јануара 2018. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације ретензије „Ласта“ и Мокролушког кишног колектора од ретензије „Ласта“ до постојећег Мокролушког кишног колектора у Улици Стефана Првовенчаног, Градске општине Вождовац и Звездара, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/15)
oглашава
ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕТЕНЗИЈЕ „ЛАСТА“ И МОКРОЛУШКОГ КИШНОГ КОЛЕКТОРА ОД РЕТЕНЗИЈЕ „ЛАСТА“ ДО ПОСТОЈЕЋЕГ МОКРОЛУШКОГ КИШНОГ КОЛЕКТОРА У УЛИЦИ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА
са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину


ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену), од 14. фебруара до 19. марта 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 29. марта 2018. године у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 19. марта 2018. године.

Графика