среда, 14. новембар 2018.

Град Београд

Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа на територији града Београда

На основу одредби члана 4. Одлуке о оснивању Фондације за младе таленте града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 37/15), члана 7. Статута Фондације и члана 11. Правилника о додели новчаних средстава (УО-1179/18) Фондације за младе таленте града Београда на двадесеттрећој седници Управног одбора Фондације одржаној 13.11.2018. године

УПРАВНИ ОДБОР
ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА

објављује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ  ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Фондација за младе таленте града Београда расписује Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа са седиштем на територији града Београда у 2018. години (у даљем тексту: Конкурс) за:

- набавку неопходне опреме(под опремом се подразумевају реквизити, инструменти и остала средства која доприносе развијању талента у области спорта, уметности и науке) која омогућава даље неговање талента.

Фондација за младе таленте града Београда на основу Одлуке Управног одбора о расподели новчаних средстава талентованим ученицима од петог до осмог разреда основних школа са седиштем на територији града Београда за 2018. годину (УО-1180/18), путем конкурса, а сходно Финансијском плану Фондације за 2018. годину, додељује:
- укупaн износ од 12.000.000,00 рсд (словима: дванаестмилиона) бруто, ради набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента.

Текст конкурса, образац пријаве и обавештење о обради података о личности можете преузети овде: