четвртак, 17. јануар 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о плану расписивања јавних конкурса у 2019. години

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПЛАНУ РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА У 2019. ГОДИНИ

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“ број 16/2018) Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе града Београда у 2019. години планира расписивање следећих јавних конкурса: 
•  Јавни конкурс за финансирање програма која реализују удружења из области заштите особа са инвалидитетом на територији града Београда у периоду април 2019. – март 2020. године
Циљ Конкурса је подршка удружењима за реализацију програма који унапређују положај чланова удружења - особа са инвалидитетом и њихових породица кроз пружање подршке у остваривању права из различитих области и стварање једнаких могућности за што самосталнији живот и социјалну укљученост.  Средства намењена за реализацију Конкурса обезбеђена су из Буџета града Београда и износе 50.000.000,00 динара. Планирани период расписивања конкурса је у другој половини јануара 2019. године, док је планирани период реализације појединачних програма од почетка априла 2019. године до краја марта 2020. године.
• Јавни конкурс за финансирање програма које реализују удружења из области борачко – инвалидске заштите на територији града Београда у периоду април 2019. - март 2020. године
Циљ конкурса је одршка удружењима за реализацију  програма који унапређују квалитет живота бораца, ветерана, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца, као и  програма неговања традиције ослободилачких ратова Србије. Средства намењена за реализацију Конкурса обезбеђена су из Буџета града Београда и износе 18.000.000,00 динара. Планирани период расписивања конкурса је у другој половини јануара 2019. године, док је планирани период реализације појединачних програма од почетка априла 2019. године до краја марта 2020. године.
•  Јавни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења из области социјалне заштите на територији града Београда у 2019. години
Циљ конкурса је унапређење положаја осетљивих група грађана, превенција насиља у породици, развијање и унапређење принципа родне равноправности, као и јачање капацитета професионалаца у раду са осетљивим групама грађана. Средства намењена за реализацију Конкурса обезбеђена су из Буџета града Београда и износе 26.000.000,00 динара. Планирани период расписивања конкурса је у првој половини априла 2019. године, док је планирани период реализације појединачних програма од почетка јула до краја децембра 2019. године.