среда, 14. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 38/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 38/19 - Основна средства за потребе ресторана

Позив и документација везани за јавну набавку