уторак, 20. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 13/19

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12,14/15 и 68/15)
ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7, Београд

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 13/19, добра - Смрзнуто воће и смрзнуто поврће

Обавештење