понедељак, 26. август 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за централизовану јавну набавку број 5/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 5/19 – Свеже месо, обликовану у три партије

Позив и документација везани за јавну набавку