уторак, 3. септембар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 12/2019 – Стручни надзор над извођењем  радова на изградњи фискултурне сале у комплексу ОШ „Карађорђе“, Остружница, Чукарица

Позив и документација везани за јавну набавку