среда, 4. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 1/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

Обавештење о закљученом уговору
за јавну набавку услуге бр. 11/19 - Одржавање базе података Секретаријата за имовинске и правне послове, по партијама

Обавештење