четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору број 20/18, партија 1

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 20/18 – Хитне интервенције и редовно инвестиционо одржавање мањег обима у пословним зградама, у ул. Масарикова 5, Теразије 3, Устаничка 64 и Македонска 22, партија 1

Обавештење

Документација везана за јавну набавку