четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 20/19 – Замена хоризонталне спратне инсталације за хлађење/грејање на објекту Палата Београд

Обавештење

Документација везана за јавну набавку