четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 22/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 22/19 – Хитне интервенције и редовно инвестицоно одржавање мањег обима на подстаницама, топловодној мрежи и потрошачима

Обавештење

Документација везана за јавну набавку