четвртак, 5. септембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 21/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 21/19 – Извођење радова на косим крововима на објектима пословних простора Града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку