петак, 13. септембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 12/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број 12/19 – Смрзнута риба

Обавештење

Документација везана за јавну набавку