петак, 27. септембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 15/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за централизовану јавну набавку добара број 15/19 – Колонијална роба, обликована у девет партија

Позив и документација везани за јавну набавку