среда, 23. октобар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз

oбjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке услуге број 6/19 – Израда студије стратегија развоја ЈЛПП-а на територији града Београда за период до 2033 године са пресеком 2027

Обавештење

Документација везана за јавну набавку