среда, 23. октобар 2019.

Секретаријат за јавни превоз

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 4/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за јавни превоз

oбjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности услуге број 4/19 – Организација – Регионални скуп на тему „Организација јавног превоза”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку