уторак, 29. октобар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 11/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 11/19, добра - Млеко и млечни прозводи, обликовану у три партије

Обавештење

Документација везана за јавну набавку