недеља, 3. новембар 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР подручја северно од Првомајске улице, у делу од Бачке до Новоградске улице

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда која је, на седници одржаној 03.09.2019. године, утврдила Нацрт плана детаљне регулације дела подручја северно од  Првомајске улице, у делу од Бачке до Новоградске улице, Градска општина Земун и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)

Оглашава

ЈАВНИ УВИД 
у Нацрт плана детаљне регулације дела подручја северно од  Првомајске улице, у делу од Бачке до Новоградске улице, Градска општина Земун

ЈАВНИ УВИД обавиће се у од 4. новембра до 4. децембра 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова, у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату), 23. јануара 2020. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Информације о предложеним решењима даваће представник обрађивача уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Ул. Краљице Марије бр. 1, закључно са 4. децембром 2019. године.