понедељак, 4. новембар 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - јавна набавка број 5/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за централизовану јавну набавку број 5/19 –  Свеже месо, партија 1 - Јунеће месо и партија 3 - Живинско месо

Обавештење

Документација везана за јавну анабвку