понедељак, 13. јануар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 38/2019

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 38/2019 – Израда урбанистичког пројекта и техничке документације за изградњу комбиноване дечје установе у Шуматовачкој улици, ГО Врачар

Позив и документација везани за јавну набавку