петак, 24. јануар 2020.

Секретаријат за привреду

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2020. годину

На основу Одлуке о начину, условима и критеријумима за доделу бесповратних финансијских средстава за подршку развоја предузетништва (''Службени лист града Београда'' бр. 119/18), Одлуке о буџeту града Београда (''Службени лист града Београда'' бр. 114/19) и Закључка градоначелника града Београда бр. 3-237/20-Г од 21.01.2020. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду

Краљице Марије 1

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града Београда за 2020. годину

Текст конкурса, у PDF формату, и пријаву можете погледати/преузети овде: