четвртак, 30. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 84/19, партије 1 и 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 84/19 – Редовно одржавање и поправка службених аутомобила Градске управе, партије 1 и 2

Одлука

Документација везана за јавну набавку