четвртак, 30. јануар 2020.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 84/19, партија 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 84/19 – Редовно одржавање и поправка службених аутомобила Градске управе, партија 3

Одлука

Документација везана за јавну набавку