четвртак, 30. јануар 2020.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 10/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 10/19 – Израда енергетске типологије зграда са специфичностима по Општинама на територији града Београда

Позив и документација везани за јавну набавку