петак, 31. јануар 2020.

Секретаријат за енергетику

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 4/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику

објављује

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
за јавну набавку број 4/19 – Израда студије „Спровођење енергетских прегледа са студијом изводљивости на 22 објекта у 17 градских општина”

Одлука

Документација везана за јавну набавку