петак, 31. јануар 2020.

Секретаријат за информисање

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 6/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за информисање

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 6/19 – Услуга претплате и дистрибуције дневне и недељне штампе за потребе Градске управе града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку