четвртак, 6. фебруар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку услуга број 29/19 – Стручни надзор у току извођења радова на реновирању фисклутурне сале XII београдске гимназије

Позив и документација везани за јавну набавку