четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 25/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ OКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
о јавној набавци услуге број 25/19 – Услуге прихватилишта за жене и децу жртве насиља у породици

Обавештење

Документација везана за јавну набавку