четвртак, 13. фебруар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 34/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 34/19 – Куповина опреме за кухиње, вешерај и купатила за потребе предшколских установа града Београда и Центра дечјих летовалишта, обликована у 3 (три) партије

Одлука

Документација везана за јавну набавку