среда, 26. фебруар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за централизовану јавну набавку 15/19, партија 3

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки
ул. Краљице Марије бр. 1/7

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 15/19 добра - Колонијална роба, обликовану у девет партија – Партија 3 - Производи од воћа и поврћа и језграсто воће

Обавештење

Документација везана за јавну набавку