петак, 28. фебруар 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 15/19

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије бр. 1/7О

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
поступка јавне набавке број 15/19 - Колонијална роба, обликоване у девет партија, партија 8 (рибље месо и конзерве)

Одлука